MODERN MOVEMENT

นวัตกรรมการออกกำลังในบ้านคุณ

Nautilus สร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพกว่า 40 ปีกลายเป็นเครื่องออกกำลังกายภายในบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมเข้ากับอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย สร้างสรรค์โปรแกรมออกกำลังกว่า 21 รูปแบบทั้งเพื่อการลดน้ำหนัก เสริมศักยภาพเพื่อลงแข่งขันให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้เหนือกว่า
modernmovement product modernmovement logo

Our Product

M-Pad Modern Movement
Shop
Edge-Board Modern Movement
Shop